Όροι χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Καλώς ήρθατε στις IGASTRONOMIE(στο εξής: «Ιστοσελίδα»).

Loading...

Για να περνάμε όλοι καλά, πρέπει να ακολουθούμε τους εξής κανόνες:

Φροντίστε να ακολουθείτε τους νόμους, τα χρηστά ήθη και την κοινή λογική όταν γράφετε οτιδήποτε μέσα στην Ιστοσελίδα.

Σεβαστείτε τα πνευματικά δικαιώματα όλων. Μην ανεβάζετε συνταγές ή φωτογραφίες ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο που προστατεύεται από το δίκαιο πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Οι επισκέπτες /χρήστες της Ιστοσελίδας και όσων εφαρμογών αυτή περιέχει, οφείλουν να διαβάσουν προσεκτικά τους παρόντες όρους, είτε είναι εγγεγραμμένα μέλη είτε όχι. Η περιήγηση στην Ιστοσελίδα ή/και η χρήση των υπηρεσιών και εφαρμογών λογισμικού που συνδέονται με την Ιστοσελίδα αυτής συνιστά έμπρακτη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτών. Μπορούμε να τροποποιούμε οποτεδήποτε τους παρόντες όρους χρήσης. Οι δε επισκέπτες / χρήστες φέρουν την ευθύνη να ελέγχουν περιοδικά αν έχουν τροποποιηθεί οι παρόντες όροι χρήσης. Η χρήση της Ιστοσελίδας μετά την ως άνω αναφερόμενη τροποποίηση θεωρείται αποδοχή των όρων χρήσης, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν. Σε περίπτωση ΜΗ αποδοχής οποιουδήποτε όρου χρήσης, ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ρητώς η χρήση της Ιστοσελίδας.

Διαβάστε και τις οδηγίες προσθήκης συνταγής, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των παρόντων όρων χρήσης.

1. Προστασία προσωπικών Δεδομένων

Ως προσωπικά δεδομένα νοούνται οι πληροφορίες που συλλέγουμε για εσάς κατά την περιήγηση στην Ιστοσελίδα / ή και χρήση των υπηρεσιών και εφαρμογών της Ιστοσελίδας και οι οποίες επιτρέπουν την εξακρίβωση της ταυτότητάς σας όπως, ενδεικτικά, το ονοματεπώνυμό σας, η διεύθυνση, το όνομα χρήστη σας, η φωτογραφία σας, η διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και ο αριθμός τηλεφώνου σας ή/και δεδομένα όπως η διεύθυνση IP σας.
Δεσμευόμαστε πως δεν πρόκειται να εκμεταλλευτούμε τα προσωπικά δεδομένα που δίνετε κατά την εγγραφή σας (email, όνομα κλπ ή όσα άλλα μας παρέχετε διά της εγγραφής σας μέσω του Facebook ή του Google), να τα πουλήσουμε ή να τα δώσουμε σε τρίτους καθώς και ότι εν γνώσει μας δε θα συλλέξουμε στοιχεία ανηλίκων, ενώ σε περίπτωση που λάβουμε γνώση ότι συλλέξαμε τέτοια θα διαγράψουμε αμέσως τόσο τα στοιχεία αυτά όσο και το λογαριασμό του ανηλίκου.

Πρόσβαση στα στοιχεία σας έχουν μόνο υπάλληλοι και συνεργάτες/έμπιστοι προμηθευτές μας στο βαθμό που είναι αναγκαίο να γνωρίζουν το περιεχόμενό τους προς βελτίωση των υπηρεσιών μας καθώς και τρίτοι ή αρχές, εφόσον προηγουμένως λάβουμε τη συναίνεσή σας. Τα στοιχεία αυτά τα χρησιμοποιούμε μόνο για δική μας χρήση, στην περίπτωση που χρειαζόμαστε διευκρινήσεις για τις συνταγές ή έχουμε κάποια ερώτηση, για αν διεξάγουμε γενικές αναλύσεις/ να συλλέξουμε στατιστικά στοιχεία, να σας προστατεύσουμε από τρίτους κακόβουλους χρήστες και μόνο στο απολύτως αναγκαίο μέτρο για την εξυπηρέτησή σας κατά την χρήση / επίσκεψη της ιστσοσελίδας. Τούτο γίνεται εφικτό μέσω των αυτοεγκαθιστώμενων αρχείων cookies. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη / χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή σας Ένα cookie περιλαμβάνει συνήθως το όνομα του ιστότοπου από τον οποίο προέρχεται το cookie, την «διάρκεια ζωής» του cookie (δηλαδή πόσο καιρό θα παραμείνει στην συσκευή σας), και μια τιμή, που είναι συνήθως ένας μοναδικός και τυχαία παραγόμενος αριθμός. Τα cookies που χρησιμοποιούμε είναι των εξής κατηγοριών:

(i) απαραίτητα για τη λειτουργία της ιστοσελίδας ή κάποιας εφαρμογής π.χ. σας επιτρέπουν να κάνετε log in σε συγκεκριμένες περιοχές της ιστοσελίδας

(ii) λειτουργικά τα οποία επιτρέπουν στην ιστοσελίδα ή στην εφαρμογή να λειτουργούν σωστά ή σας επιτρέπουν πρόσβαση π.χ. επιτρέπουν στην ιστοσελίδα να θυμάται ορισμένα προσωπικά σας στοιχεία, ή επιτρέπουν τη μέτρηση της απόδοσης της ιστοσελίδας π.χ. καταμετρούν τον αριθμό των επισκεπτών ή τον τρόπο περιήγησής τους στην ιστοσελίδα, γεγονός που μας επιτρέπει να βελτιωθούμε, με το να βρίσκουμε επί παραδείγματι πόσο εύκολη ή μη είναι η χρήση της ιστοσελίδας ή

(iii) διαφημιστικά με κύριο στόχο να καταγράψουν την επίσκεψή σας, τις ιστοσελίδες που επισκεφθήκατε και τα links που ακολουθήσατε. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να χρησιμοποιήσουμε υπηρεσίες τρίτων προκειμένου να καταλάβουμε τη διαδραστικότητα της ιστοσελίδας με τους χρήστες του π.χ. για αν βρούμε ποια σελίδα μας είναι η πιο δημοφιλής. Σ’ αυτή την περίπτωση και οι τρίτοι μπορούν να χρησιμοποιούν Cookies βάσει όμως της δικής του πολιτικής προσωπικών δεδομένων για την οποία δεν είμαστε υπεύθυνοι.

Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να απενεργοποιήσετε εφόσον το επιθυμείτε τα cookies ρυθμίζοντας αντίστοιχα το πρόγραμμα φυλλομέτρησής σας (browser). Σε αυτήν την περίπτωση, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε επιμέρους δυνατότητες της ιστοσελίδας μας. Σχετικές οδηγίες μπορείτε να βρείτε και ως κάτωθι:

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Google Chrome for Android: https://support.google.com/chrome/answer/2392971?hl=en

Explorer: http://windows.microsoft.com/en-GB/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

Safari: https://support.apple.com/en-gb/HT201265

Opera: http://help.opera.com/Windows/11.60/en/cookies.html

Τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται στους εξυπηρετητές φιλοξενίας (host servers) του igastronomie.gr. Σε περίπτωση μεταφοράς των προσωπικών σας δεδομένων, η συναίνεσή σας στην παρούσα πολιτική συνεπάγεται και την συναίνεσή σας σε μια τέτοια μεταφορά , ακόμα κι αν αυτή γίνεται προς δωσιδικία εκτός Ευρωπαικής Ένωσης όπου οι κανόνες προστασίας των προσωπικών δεδομένων μπορεί να είναι λιγότερο αυστηροί.

Το igastronomie.gr θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση της προστασίας των δεδομένων σας στην περίπτωση αυτή.

ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΧΕΤΕ ΠΑΝΤΟΤΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ:
να ζητάτε αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που τηρούμε και σας αφορούν
να ζητάτε τη διαγραφή των στοιχείων σας ή την τροποποίησή τους
επικοινωνόντας μαζί μας στο igastronomie@gmail.com

Κάθε μέλος έχει το δικαίωμα να διατηρεί μόνο ένα λογαριασμό πρόσβασης.
Τα μέλη παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνα για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήσης, και γενικότερα τον λογαριασμό τους.

Τα μέλη συμφωνούν να ειδοποιούν άμεσα την ιστοσελίδα για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους και οποιαδήποτε γενόμενη ή/και πιθανή παραβίαση ασφάλειας. Επίσης, τα μέλη ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους και την τυπική έξοδο τους από τον λογαριασμό τους στο τέλος κάθε χρήσης (Logout). Η ιστοσελίδα δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των μελών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν την παρούσα ρήτρα.

Σημειωτέον, ότι δεν είμαστε υπεύθυνοι για όσες πληροφορίες συλλέγονται από διαδικτυακούς τόπους ή εφαρμογές τρίτων που δεν ελέγχονται από εμάς, από διαδικτυακούς τόπους που επισκέπτεστε μέσω συνδέσμων που βρίσκονται στην ιστοσελίδα μας ή για τις διαφημίσεις/προωθητικές ενέργειες τρίτων στις οποίες ενδεχόμενα παραπέμπει η ιστοσελίδα μας.

Για την πολιτική προστασίας απορρήτου και το περιεχόμενο των web sites τρίτων, αποκλειστική ευθύνη έχουν οι πάροχοι των σχετικών υπηρεσιών.

2. Περιεχόμενο

2.α. Γενικά

Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο και τις απόψεις που μπορεί να εκφράζουν οι επισκέπτες/ χρήστες της Ιστοσελίδες, είτε είναι εγγεγραμμένα μέλη της είτε όχι. Ο κάθε ένας είναι υπεύθυνος του λόγου του. Το ότι υπάρχουν μέσα στην Ιστοσελίδα σχόλια και απόψεις δεν σημαίνει επίσης αναγκαστικά ότι συμφωνούμε, υποστηρίζουμε ή ενθαρρύνουμε τα σχόλια και τις απόψεις αυτές.

Κάθε άρθρο, συμβουλή, συνταγή και λοιπό περιεχόμενο της Ιστοσελίδας παρέχεται “ως έχει” χωρίς εγγυήσεις. Οι επισκέπτες/ χρήστες, είτε είναι εγγεγραμμένα μέλη είτε όχι, δέχονται πως χρησιμοποιούν την Ιστοσελίδα “με δικό τους ρίσκο”. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές οποιουδήποτε είδους που μπορεί να προκληθούν από τα γραφόμενα μέσα στην Ιστοσελίδα. Ο κάθε ένας είναι υπεύθυνος να κρίνει από μόνος του την αξία, ποιότητα ή εγκυρότητα των γραφόμενων.

Παρότι προσπαθούμε οι συμβουλές και τα άρθρα που περιέχονται στην Ιστοσελίδα να είναι έγκυρα και σωστά, υπάρχει πάντα το ενδεχόμενο ανθρώπινου λάθους. Εάν έχετε κάποιο ιατρικό πρόβλημα, ο μόνος ειδικός είναι ο γιατρός σας. Δεν πρέπει να στηρίζεστε στις πληροφορίες που περιέχει η Ιστοσελίδα για τη διάγνωση, τη θεραπεία, την πρόληψη, τη διαχείριση ή την αντιμετώπιση με άλλον τρόπο προβλημάτων υγείας.

Παρότι ζητάμε από τους επισκέπτες/ χρήστες, είτε είναι εγγεγραμμένα μέλη είτε όχι, να σέβονται τα πνευματικά δικαιώματα των άλλων, υπάρχει πάντα η περίπτωση να βρίσκεται στην Ιστοσελίδα κάποια συνταγή ή φωτογραφία που να προστατεύεται από το δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας. Εάν έχει συμβεί αυτό και υπάρχει κάτι που σας ανήκει, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας και θα φροντίσουμε να αφαιρεθεί άμεσα.

Σεβαστείτε κι εσείς τα πνευματικά δικαιώματα που μας ανήκουν και αυτά που ανήκουν σε συνεργάτες μας. Τα κείμενα, οι συμβουλές, τα βίντεο, το περιεχόμενο και οι φωτογραφίες που έχουν δημοσιευθεί στην Ιστοσελίδα καλύπτονται είτε από δικά μας πνευματικά δικαιώματα είτε από πνευματικά δικαιώματα τρίτων που έχουν νόμιμο δικαίωμα και έχουν παραχωρήσει δικαίωμα χρήσης σ’ εμάς, ως διαχειριστές της Ιστοσελίδας.

Όλο το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας διατίθενται στους επισκέπτες/ χρήστες της Ιστοσελίδας αυστηρά για προσωπική τους χρήση. Απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο χρήση ή αναπαραγωγή τους, εν όλω ή εν μέρει, σε οποιαδήποτε μέσα ή για οποιαδήποτε σκοπό χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεσή μας ή άδεια του δικαιούχου των σχετικών δικαιωμάτων. Εάν θέλετε να αναδημοσιεύσετε περιεχόμενo, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Μην χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα για να διαφημίσετε ή να προβάλλετε την επιχείρηση σας, μέσω των συνταγών και του φόρουμ. Εάν θέλετε να διαφημίσετε την εταιρεία ή το προϊόν σας, επικοινωνήστε μαζί μας.

2.β. Καταχωρήσεις

Με την καταχώρηση συνταγών, βίντεο, φωτογραφιών, συμβουλών, σχολίων, ιδεών μας παραχωρείτε ατελώς το αναφαίρετο και μη αποκλειστικό δικαίωμα και άδεια της χρήσης αυτών. Έχουμε το δικαίωμα να διαχειριζόμαστε κατά την κρίση μας τις καταχωρήσεις και το υλικό που «ανεβάζετε» στην Ιστοσελίδα, να τα διορθώνουμε ή προσαρμόζουμε, να τα τροποποιούμε και να δημιουργούμε παράγωγα έργα επ’ αυτών, να τα αναπαράγουμε με οποιοδήποτε μέσο ή μορφή εν όλω ή εν μέρει, να τα δημοσιεύουμε, να τα μεταδίδουμε και αναμεταδίδουμε στο διαδίκτυο και εν γένει στο ψηφιακό περιβάλλον, να προβαίνουμε σε δημόσια εκτέλεση αυτών, να τα παρουσιάζουμε στο κοινό, να α χρησιμοποιήσουμε μέσα στην Ιστοσελίδα, (βάζοντας για παράδειγμα τη φωτογραφία της συνταγής ως φωτογραφία κατηγορίας, να βάλουμε κάποια συνταγή συνταγή της ημέρας, να προσθέσουμε φωτογραφίες ή βίντεο σε συνταγές που δεν έχουν κλπ.), αλλά και να τα προβάλλουμε μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Επίσης, διατηρούμε το δικαίωμα να μεταβιβάσουμε την παρούσα άδεια χρήσης και εκμετάλλευσης σε οποιονδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που θα αναλάβει τη διαχείριση της Ιστοσελίδας, άλλως να παρέχουμε υπο-άδειες προς το σκοπό λειτουργίας της Ιστοσελίδας.

Όλες οι φωτογραφίες που ανεβαίνουν στο igastronomie.gr παίρνουν αυτόματα το υδατογράφημα της Ιστοσελίδας.
Εάν γίνει διαγραφή του λογαριασμού κάποιου χρήστη για τον οποιοδήποτε λόγο, οι καταχωρήσεις που έχει κάνει (όπως για παράδειγμα συνταγές, σχόλια, φωτογραφίες κλπ) θα παραμείνουν μέσα στην Ιστοσελίδα και δεν θα διαγραφούν και αυτές, εκτός και αν αποφασίσουν κάτι τέτοιο οι διαχειριστές της Ιστοσελίδας. Γενικότερα δεν διαγράφονται συνταγές από τη στιγμή που έχουν δημοσιευθεί.

Η έγκριση των συνταγών γίνεται κατά την κρίση του διαχειριστή. Συνταγές γραμμένες μόνο με κεφαλαία γράμματα, σε greeklish ή με εμφανείς ελλείψεις και λάθη δεν εγκρίνονται. Επίσης δεν εγκρίνονται συνταγές που είναι παρόμοιες με συνταγές που υπάρχουν ήδη μέσα στην Ιστοσελίδα ή συνταγές που είναι πιστή αντιγραφή από αλλού και είναι φανερό πως ο χρήστης δεν έχει καν δοκιμάσει. Ζητούμενο είναι η ποιότητα και όχι η ποσότητα, καθώς επίσης και η ευκολία όλων των φίλων που ψάχνουν για μια συνταγή. Για το λόγο αυτό ζητάμε να διαβάσετε πολύ προσεκτικά τις οδηγίες πριν την προσθήκη συνταγής.

O διαχειριστής μπορεί, πάλι κατά την κρίση του, να κάνει κάποιες διορθώσεις στις συνταγές ώστε να είναι ευκολονόητες και γραμμένες με σωστό τρόπο ή ακόμα να αλλάξει τον τίτλο της συνταγής.
Εάν οι διαχειριστές κρίνουν πως μια καταχώρηση διαφημίζει ή προβάλλει συγκεκριμένα προϊόντα, ιστοσελίδες ή οτιδήποτε άλλο, είναι στη διακριτική τους ευχέρεια να μην τη δημοσιεύσουν.

Κεφαλαία γράμματα και λατινικούς χαρακτήρες μη χρησιμοποιείτε γενικά, σε κανένα μέρος του χώρου (συνταγές, σχόλια, φόρουμ κλπ). Το πρώτο ισοδυναμεί με φωνή και το δεύτερο κάνει ό,τι γράψατε δυσκολοδιάβαστο. Εάν ζείτε στο εξωτερικό και έχετε πρόβλημα να γράψετε με ελληνική γραμματοσειρά, υπάρχει λύση και για αυτό.
Τα σχόλια στις συνταγές είναι για να λύνονται απορίες, να γράφονται παραλλαγές και να γίνεται βαθμολόγηση. Σκοπό έχουν να βοηθήσουν τους επόμενους επισκέπτες/ χρήστες να φτιάξουν τη συνταγή όσο το δυνατόν καλύτερα.

Γι’ αυτό αποφεύγουμε να γράψουμε σχόλια του τύπου “καλή φαίνεται, θα τη δοκιμάσω”, μια που δεν βοηθάνε καθόλου. Βαθμολόγηση θα γίνεται ΑΦΟΥ έχει δοκιμαστεί η συνταγή.

Οι διαχειριστές έχουν το δικαίωμα να σβήσουν σχόλια που έχουν γίνει σε συνταγές, εφόσον συμβαίνει κάτι από τα παρακάτω: α. Είναι προσβλητικά, β. Εκφράζουν απορίες περί της συνταγής οι οποίες λύνονται με διόρθωση της συνταγής (εάν δηλαδή κάποιος ρωτήσει π.χ. “τι εννοείς με 1 μπέικιν”, απαντηθεί πως εννοεί 1 φακελάκι και διορθώσουμε τη συνταγή, μετά δεν έχει νόημα ύπαρξης το σχόλιο, οπότε διαγράφεται για να μην μπερδεύει και τους υπόλοιπους ή ακόμα εάν έχει γίνει συζήτηση περί προέλευσης της συνταγής και έχει επίσης λυθεί το θέμα εφόσον έχει αναγραφεί πλέον η πηγή), γ. εάν γίνεται συζήτηση που είναι άσχετη με τη συνταγή, δ. εάν περιέχει διαφημιστικό περιεχόμενο, ε. διαγράφονται βαθμολογίες όταν είναι φανερό πως ο χρήστης δεν έχει δοκιμάσει πριν τη συνταγή.

3. Φόρουμ

Οι παρακάτω κανονισμοί δεν έχουν σκοπό να λογοκρίνουν ή να περιορίσουν τις δυνατότητες των επισκεπτών/ χρηστών στην έκφραση των απόψεων τους. Αντίθετα, έχουν σκοπό να διατηρήσουν το αναγκαίο επίπεδο, ώστε να είναι δυνατή η ανταλλαγή απόψεων μέσα σε σωστά πλαίσια.

Δεν είμαστε υπεύθυνοι για το περιεχόμενο των μηνυμάτων που αποστέλλονται. Τα μηνύματα αντιπροσωπεύουν το αποστολέα τους και όχι απαραίτητα τη γνώμη των συντελεστών της Ιστοσελίδας ή άλλων επισκεπτών/ χρηστών. Κάθε επισκέπτης/ χρήστης που πιστεύει ότι θίγεται, είτε προσωπικά είτε σε γενικότερο επίπεδο, μπορεί να επικοινωνήσει πρώτα με τους συντονιστές του φόρουμ και μετά με τους διαχειριστές της Ιστοσελίδας στο igastronomiegr@gmail.com και να εκφράσει τα παράπονα του. Υπάρχει η δυνατότητα διαγραφής μηνυμάτων, αν και η τακτική αυτή δεν υιοθετείται από τους διαχειριστές της Ιστοσελίδας και ακολουθείται μόνο σε ακραίες περιπτώσεις όπου η διαγραφή του μηνύματος κρίνεται απαραίτητη. Οι Συντονιστές του φόρουμ και Διαχειριστές της Ιστοσελίδας διατηρούν το δικαίωμα να σβήσουν οποιοδήποτε μήνυμα, οποιαδήποτε στιγμή αν παραβαίνει κάποιον κανονισμό του φόρουμ.

Ανά τακτά (αραιά) διαστήματα, θα γίνεται ένα ξεκαθάρισμα στο φόρουμ. Αυτό σημαίνει ότι πολύ παλιά μηνύματα με θέμα άσχετο προς τη μαγειρική θα σβήνονται, καθώς επίσης και τα πολύ παλιά μηνύματα σε θέματα όπως το “καλημέρα σε όλους” και το “τι μαγειρέψατε σήμερα”. Αυτό θα γίνεται για τη μείωση του μεγέθους του φόρουμ, ώστε να λειτουργεί καλύτερα.

Λοιποί κανονισμοί:

Απαγορεύεται ρητά η αποστολή περιεχομένου όπως πορνογραφικού, τρομοκρατικού, απειλητικού, υλικού που προστατεύεται από το δίκαιο πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, παράνομου λογισμικού (πληροφορίες ή links), περιεχομένου που προωθεί θρησκευτικούς ή άλλους τρόπους προσηλυτισμού, περιεχομένου που μπορεί να θεωρηθεί ρατσιστικό ή που προσβάλλει άλλες εθνικότητες και θρησκείες, και γενικότερα που είναι ενάντια στα χρηστά ήθη.

Απαγορεύεται η αποστολή μηνυμάτων που περιέχουν προσβλητικό περιεχόμενο, θίγοντας και προκαλώντας τους υπόλοιπους χρήστες. Κάθε γνώμη όσο ακραία και αν είναι έχει δικαίωμα να ακουστεί μπορεί, όμως, να εκφραστεί με πολλούς αποδεκτούς τρόπους και σίγουρα όχι με χρήση προσβλητικών λέξεων ή φράσεων. Όποιος χρησιμοποιεί υβριστικές φράσεις στο χώρο μας, θα αποκλείεται άμεσα, χωρίς προειδοποιήσεις.
Σεβαστείτε τα προσωπικά δεδομένα των άλλων χρηστών και μην δημοσιοποιείτε ονόματα, τηλέφωνα, διευθύνσεις, κ.α στοιχεία τρίτων χωρίς την άδεια τους.

Μην γράφετε με κεφαλαία γράμματα ή με λατινικούς χαρακτήρες. Το πρώτο είναι αγενές, καθώς τα κεφαλαία γράμματα στο ίντερνετ έχουν την έννοια της φωνής. Μη μας φωνάζετε λοιπόν. Το δεύτερο καθιστά τα ποστ (ιδιαίτερα τα μεγάλα σε μέγεθος) δυσκολοδιάβαστα.

Πριν ανοίξετε ένα καινούριο θέμα, ψάξτε λίγο εάν υπάρχει ήδη. Εάν υπάρχει αφήστε την απάντηση/ερώτησή σας εκεί. Εάν δεν υπάρχει τότε ανοίξτε το θέμα εσείς. Θέματα που επαναλαμβάνονται, θα κλειδώνονται από το συντονιστή, με αναφορά στο θέμα που υπάρχει ήδη.

Το περιεχόμενο ενός μηνύματος θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο ουσιώδες και σαφές, ώστε να γίνεται άμεσα κατανοητό από τους αναγνώστες του. Ο τίτλος πρέπει να είναι σχετικός με το περιεχόμενο και όσο το δυνατόν πιο κατατοπιστικός. Τέλος, φροντίστε, ώστε τα μηνύματά σας να δημοσιεύονται στο κατάλληλο sub-forum! Οι διαχειριστές του forum και της Ιστοσελίδας διατηρούν το δικαίωμα της μεταφοράς ή διαγραφής οποιουδήποτε μηνύματος ή θέματος.

Δεν επιτρέπονται μηνύματα διαφημιστικού περιεχομένου. Εάν θέλετε να διαφημίσετε την εταιρεία ή το προϊόν σας, επικοινωνήστε μαζί μας.

Αποφύγετε το spamming: δηλαδή, μηνύματα άσχετα με το περιεχόμενο ή το θέμα της εκάστοτε συζήτησης σε κάθε forum (εκτός των Κουζινολογιών), μηνύματα μονολεκτικά, μηνύματα που δεν προσφέρουν τίποτα στην εκάστοτε συζήτηση, μηνύματα που αποσπούν τους υπόλοιπους χρήστες από το θέμα της εκάστοτε συζήτησης, μηνύματα που αποτελούνται μόνο από smileys κλπ .

Αποφύγετε να κάνετε το ένα ποστ κάτω από το άλλο. Εάν θέλετε να προσθέσετε ή να αλλάξετε κάτι στο μήνυμά σας, πατήστε απλώς την “αλλαγή”.

Κάθε μέλος του forum έχει το δικαίωμα να διατηρεί μόνο ένα λογαριασμό πρόσβασης.
Τα μέλη παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνα για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήσης, και γενικότερα τον λογαριασμό τους.

Τα μέλη συμφωνούν να ειδοποιούν άμεσα τους διαχειριστές της Ιστοσελίδας για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους και οποιαδήποτε γενόμενη ή/και πιθανή παραβίαση ασφάλειας. Επίσης, τα μέλη ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους και την τυπική έξοδο τους από τον λογαριασμό τους στο τέλος κάθε χρήσης (Logout). Δεν ευθυνόμαστε για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των μελών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν την παρούσα ρήτρα.

Κάθε χρήστης μπορεί, προαιρετικά, να προσθέτει την ‘υπογραφή’ του σε κάθε μήνυμα, που δημοσιεύει στο forum. Οι υπογραφές δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τους 300 χαρακτήρες και μπορούν να περιέχουν links προς το προσωπικό σας και μόνο site. Εικόνες στις υπογραφές επιτρέπονται εφ’ όσον δεν ξεπερνούν τα 555(x)*90(y) pixels. Γενικότερα η υπογραφή δε θα πρέπει να ξεπερνάει τα 555(x)*100(y) pixels. Tόσο οι εικόνες στις υπογραφές όσο και τα άβαταρ δεν θα πρέπει να είναι πορνογραφικά, ή προσβλητικά (σύμφωνα με τις αρχές του forum). Απαγορεύονται τα links σε εμπορικά sites, εκτός αν υπάρχει η σύμφωνη γνώμη των διαχειριστών.

Οι χρήστες που δεν τηρούν τους παραπάνω κανόνες θα δέχονται σχετικές προειδοποιήσεις από τους διαχειριστές μέσω προσωπικού μηνύματος ή e-mail. Η συνεχιζόμενη καταπάτηση των κανονισμών θα αποφέρει την ακύρωση του λογαριασμού τους.

Η χρήση της Ιστοσελίδας προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων, οι οποίοι έχουν σκοπό να προφυλάξουν τους επισκέπτες/ χρήστες που συμμετέχουν, είτε είναι εγγεγραμμένα μέλη είτε όχι και να εγγυηθούν την ομαλή διεξαγωγή των συζητήσεων. Οι συντονιστές και οι διαχειριστές της Ιστοσελίδας είναι οι υπεύθυνοι για την τήρηση αυτών των κανονισμών και σε αυτούς θα πρέπει να απευθυνθείτε για ό,τι έχει σχέση με τον τρόπο λειτουργίας της Ιστοσελίδας.

4. Λογότυπα, σύνδεσμοι κλπ

Τα λογότυπα και τα γραφικά της Ιστοσελίδας ανήκουν σε εμάς και δεν επιτρέπεται η χρήση τους χωρίς την γραπτή άδειά μας.

Όπως σεβόμαστε εμείς τα πνευματικά δικαιώματα των άλλων, περιμένουμε και από εσάς το ίδιο. Εάν θέλετε να δημοσιεύσετε κάποιο κομμάτι από την ιστοσελίδα μας, επικοινωνήστε μαζί μας για να πάρετε την άδειά μας και αναφέρετε την πηγή.

5. Διαφημίσεις

Δεν φέρουμε ευθύνη για το περιεχόμενο των διαδικτυακών τόπων που διαφημίζονται στην Ιστοσελίδα.
Κάθε φορά που επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα, χρησιμοποιούμε υπηρεσίες διαφημιστικών εταιρειών τρίτου μέρους για να σας παρέχουμε διαφημιστικό υλικό. Αυτές οι εταιρείες ενδέχεται να χρησιμοποιήσουν στοιχεία (δεν συμπεριλαμβάνεται το όνομα, η διεύθυνση, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ο αριθμός τηλεφώνου σας) σχετικά με τις επισκέψεις σας σε αυτόν αλλά και σε άλλους ιστοτόπους, προκειμένου να σας προσφέρουν διαφημίσεις για αγαθά και υπηρεσίες του ενδιαφέροντός σας.

loading...

Συνταγές μαγειρικής απο το igastronomie. Αγαπάμε το καλό φαγητό, τη μαγειρική της μαμάς, τα γλυκά της γιαγιάς και μοιραζόμαστε τις πιο σούπερ συνταγές μας!

igastronomie.gr... Copyright © 2017 All the rights are reserved

To Top